menu in

"Tervasztaltól a harcmezőig" - a magyar kézifegyverek 100 éve

2011. november 16-án nyílt meg a Hadtörténeti Múzeumban a "A tervasztaltól a harcmezőig - a magyar kézifegyverek 100 éve" című kiállítás. A tárlat apropóját az adta, hogy 1911 szeptemberében jegyezték be a szabadalmát annak a pisztolynak, amely a magyar királyi Honvédség első, teljes egészében magyar tervezésű és gyártású fegyvere lett. A másik aktualitása a kiállításnak, hogy húsz évvel ezelőtt, 1991 novemberében rendszeresítették a Magyar Honvédségben a Gepárd M1 nagyteljesítményű mesterlövészpuskát. Az elmúlt 100 esztendő alatt a honi fegyveripar számos újszerű konstrukcióval és zseniális újítóval gyarapodott, akik szellemi kapacitásukat és alkotói tehetségüket sikeresen állították a hon- és rendvédelem szolgálatába. A konstruktőrök életútját végigkövetve a látogatók találkozhatnak Frommer pisztolyokkal, Gebauer-féle motorhajtású géppuskával, Király géppisztolyokkal, Vécsey kézigránáttal, Kucher géppisztollyal és a híres Gepárd fegyvercsaláddal. A legnagyobb nevek mellett a kiállítás nem feledkezik el azokról a sokszor névtelen mérnökökről, technikusokról sem, akik a hazai fegyvergyárakban, vagy a Haditechnikai Intézetben próbálták gyakorlatba ültetetni, kivitelezni a tervezők ötleteit. Több kisfilm mellett rengeteg - a nagyközönség számára eddig teljesen ismeretlen - fénykép és rajz, illetve a fegyverek működését bemutató eszköz színesíti a tárlatot. A kiállítás nem a teljesség igényével készült, hanem a Hadtörténeti Múzeumban és a Haditechnikai Intézetben az utóbbi években elvégzett kutatói és állagvédelmi munka eredményeit hivatott bemutatni.


A kiállítás megtekinthető
2011. november 16-tól

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Gazdasági és Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Osztály