menu in

"Miles in armis-Katona a seregben"

Képek a pannóniai római hadsereg mindennapjaiból

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak nem tartoznak a gyűjtőkörébe a római kor tárgyi emlékei, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg róla. A pannóniai provinciák a barbár törzsek általi folyamatos veszélyeztetettség végett különösen fontos védőbástyái voltak a birodalomnak, a pannóniai katonaság erejét mi sem jellemezte jobban, mint hogy támogatásukkal a császári cím sora is eldőlhetett, illetve számos pannóniai katona fordult meg a császári testőrség soraiban.

A kiállítás célja, hogy a múzeum látogatói betekintést nyerjenek a római hadszervezetbe, a pannóniai katonaság mindennapjaiba. A tervezett munka egyedi tudományos és muzeológiai vállalkozás, mivel Pannónia provincia hadtörténetére vonatkozó, átfogó betekintést adó kiállítás építésére nem került sor hazánkban az elmúlt időben. A kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumnak, a Veszprémi Múzeumnak és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak a tárgyi törzsanyagára épül. A kiállított tárgyak közt a régészeti tárgyi leletek mellett epigráfiai emlékek és a későbbi korok papíralapú, római és pannóniai vonatkozású emlékei is helyet kapnak.

Kiállítás megnyitó: 2012. június 15.
A kiállítás megtekinthető: 2012. szeptember 30.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Gazdasági és Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Osztály