menu in

Borsody László - A vívóiskola-teremtő

A hazai modernkori sportvívás kibontakozása elválaszthatatlan a katonavívástól és a katonai tisztképzéstől. A XX. századi hazai vívásoktatás iskolateremtő mestere volt Borsody László (1878–1939) őrnagy. Mozgalmas pályafutása során megfordult a Ludovika Akadémián, a m. kir. honvéd Sportoktató Tanfolyamon („SPOTI”), majd a m. kir. „Toldi Miklós” Honvéd Sporttanár és Vívómesterképző Intézetben.

Az időszaki kiállítás Máday Norbert magángyűjtő és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közreműködésével valósult meg. A látogatók a levéltári forrásokkal, korabeli sajtóhíradásokkal, archív fényképfelvételekkel és műtárgyakkal kísért installációk által ismerkedhetnek meg a neves fővívómester életútjával, illetve a róla elnevezett vívóiskolával és vívórendszerrel.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Gazdasági és Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Osztály