menu in

A Magyar Kard időszaki kiállítás

2015. március 3-án új időszaki kiállítás nyílt meg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a Magyar Kard Napja alkalmából. A Múzeum és Máday Norbert magángyűjtő közös kiállítása hat korszakra bontva mutatja be a magyar kard történetét, a honfoglalás korától egészen a jelenkorig. A sokszor kiemelkedő szépségű műtárgyak mellett a látogatók az adott korszakhoz kapcsolódó metszeteket, festményeket és a magyar kardhoz köthető egyéb tárgyi emlékeket – szobrokat, kitüntetéseket, egyenruhákat – is láthatnak. A kiállítás a falakon látható számos képi ábrázolás mellet korabeli, kardot vagy szablyát említő írott forrásokkal is igyekszik élőbbé tenni a tárlókban látható fegyvereket. A kiállított fegyverek közt igazi ritkaságok is szerepelnek, például a Berlint megsarcoló Hadik András huszártábornok, és a „legvitézebb huszár”, Simonyi József kardjai.

A rendezők a felnőttek mellet természetesen a gyerekekre is gondoltak: a kiállításhoz foglalkoztató füzet is készült, aminek segítségével a kicsik játékos formában ismerkedhetnek meg a látott fegyverekkel. Emellett színezők, illetve múzeumpedagógiai sarok is várja a gyerekeket, ahol a különböző kardféleségek kipróbálása mellett az egyenruha-másolatok segítségével rövid időre páncélos lovaggá, vagy akár huszárrá is válhatnak.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Gazdasági és Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Osztály