menu in

1956-Kitaszítva,befogadva

A 20. századi magyar történelem egyik legfényesebb fejezete 1956 forradalma és szabadságharca. A vesztes háborúk és idegen megszállások után Magyarország kitört a szürkeségből, a kétségbeesésből, fénnyel–színnel telt meg az október és mosollyal az arcok. A világ felkapta a fejét.

Az emberek újra összefogtak a zsarnokság ellen. A forradalom eufórikus hangulatát gyorsan követték a kétségbeesett küzdelem napjai.  Egy röpke pillanatra megint úgy látszott, hogy sikerül a lehetetlen, de a szovjet birodalom tankjai hosszú időre véget vetettek a reményeknek és magyarok tömegei kényszerültek új hazát keresni más szabad demokratikus országokban.

1956 magyar szabadságharca vérbefojtása ellenére is sikeresnek és dicsőségesnek bizonyult. Emléke – amely kulcsszerepet játszott az 1989-es demokratikus változásokban is – elevenen él a mai magyar társadalomban.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Gazdasági és Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály Gazdasági Osztály