menu in

Pályázati felhívás I. világháborús hadisírok és emlékművek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

által kiírt pályázathoz

 

Kódszáma: HIM-HF16

 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki a magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására.

 

 

1. A pályázat célja

 

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

Jelen pályázati felhívás tekintetében I. világháborús hadisírnak minősülnek mindazon temetési helyek, ahol magyar honosságú I. világháborúban honvédelmi kötelezettségük teljesítése során elesetteket, vagy azzal összefüggésben szerzett sebesülés, betegség következtében, vagy hadifogságban meghaltakat temettek, vagy az azóta eltelt időszakban újra-, vagy áttemettek, ideértve azokat a területeket is, amelyek jelenleg nem temetői funkciót töltenek be.

Jelen pályázati felhívás tekintetében I. világháborús emlékűnek minősülnek a temetési hely területén található emlékművek.

 

 

További információk:

http://militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/palyazatok/hadisir-palyazat

2016.11.03.