Hadtörténelmi Levéltár

A Hadtörténelmi Levéltár 1918 novembere óta folyamatosan működő tudományos közgyűjtemény, amely az Intézmény szervezeti keretében a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. Levéltárunk állami szaklevéltár, amely felett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság és a Levéltárak Vezető Szakfelügyelője szakmai felügyeletet lát el. Feladata a katonai múlt, a magyar hadtörténelem írásos emlékeinek gyűjtése, megőrzése és a kutatás számára használhatóvá tétele. Rendeltetése a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség, valamint ezek közvetlen felügyelete vagy irányítása alá tartozó katonai szervezetek, továbbá mindezek jogelődeinek működése során keletkezett levéltári anyagok gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és megőrzése, továbbá az ez irányú kutatások biztosítása a kutatók számára. A kutatószolgálatot a történészek mellett helytörténet- és családkutatók is igénybe vehetik. A levéltár szívesen veszi – megveszi – magánszemélyek tulajdonában lévő katonai vonatkozású iratokat.
Az intézmény közgyűjteményi tevékenysége mellett fontos közhivatali funkciókat is ellát, katonai szolgálattal kapcsolatos igazolásokat ad ki. Folyamatosan átveszi — a HM HIM Központi Irattár közvetítésével — a katonai szervek levéltári megőrzésre kijelölt iratait. Őrizetében jelenleg 14 fondfőcsoportban mintegy 7300 irat-folyóméternyi anyag van.

Igazgatóságunkon belül a Központi Irattár a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és jogelődei, ezek katonai szervei, szervezetei által készített vagy kezelt iratok és adathordozók gyűjtésére, továbbá a már nem hadköteles tartalékosok személyi anyaggyűjtőinek, illetve a második világháborús veszteségek nyilvántartására, kezelésére és megőrzésére szolgáló, valamint az elhunyt katonákkal, sírjaikkal és emlékhelyeikkel kapcsolatos kegyeleti tevékenységéhez szükséges történelmi értékű adatokat kezelő közgyűjtemény. A Központi Irattár egyik legfontosabb tevékenysége a katonai szolgálattal kapcsolatos igazolások kiadása az őrizetében lévő dokumentumok alapján. Szakmai felügyeletét a HM Honvéd Vezérkar Híradó, Információs és Információvédelmi Csoportfőnökség látja el.

Az igazgatóság alárendeltségében működő Hadtörténeti Térképtár országos és nemzetközi szinten gyűjti a hadtudomány, különösen a hadtörténelem működéséhez szükséges térképeket, légi felvételeket, valamint térképészeti szakirodalmat. Ezeket megőrzi, feldolgozza, és róluk folyamatos tájékoztatást nyújt.

Elkészíti a tudományos munkához szükséges térképészeti segédleteket, digitális adatbázisokat és dokumentumokat, és biztosítja az ezekhez való hozzáférést.

Levéltári, térképtári és történettudományi kutatásokat végez a levéltári, térképtári anyag felhasználásának elősegítése céljából.

Közzéteszi a kutatás eredményeit, illetve önálló kiadási joggal részt vállal az általa őrzött dokumentumok publikálásában.

A Bécsi Kirendeltség kormányközi megállapodás alapján az Osztrák Hadilevéltárban a magyar állami érdekek képviselője. Rendeltetése a két állam közös szellemi tulajdonát képező, 1526-1918 között keletkezett hadtörténeti dokumentumok megőrzése, szakszerű kezelése, valamint a tudományos feldolgozás kérdésében és a harmadik országbeli igények elbírálásában való közreműködés és érdekképviselet, továbbá a Hadtörténeti Múzeum képviseletének szükség szerinti ellátása.

Cím: A-1030 Wien Nottendorfer Gasse 2.
Telefon: 00-431-795-40-319, 00-431-795-40-320

 

"MÚLTTAL A JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY"
Alapítva a 2000. évben Budapesten.
Bejegyezve: Fővárosi Bíróság 8003. Nyt.szám.
Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Postacím: 1250 Pf.: 7.
Tel.: (36-1) 325-1681

Alapítványunk célja az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) bek. 3. pontja szerint tudományos tevékenység, kutatás; elsődlegesen a magyar hadtörténelem fellelhető dokumentumait ismertető levéltári segédletek, valamint ezen iratokból készült forráskiadványok, feldolgozások kiadása, ill. közzétételének támogatása.

Számlaszámunk: OTP 11702036 20672700
Adószámunk: 18241886-1-41

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Telefon: 325-1676 (HM-tel.: 44-123)
Fax: 325-1677 (HM-fax: 44-112)

Parancsnokság Hadtörténeti Intézet Hadtörténeti Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Parancsnokság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Iroda Törzsosztály Gazdasági és Pénzügyi Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai és Kiállítási Osztály Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár Központi Irattár